missie, visie en governance

Onze missie

Woonzorgvoorziening Residentie De Meierij wil haar bewoners een nieuw thuis bieden. Dit houdt in dat zij er met behoud van privacy in een huiselijke sfeer kunnen wonen en zorg naar wens krijgen. De Meierij wil voldoen aan de behoefte aan veiligheid en zorg, in een omgeving die warmte en gastvrijheid uitstraalt en een exclusief karakter heeft. De kleinschalige opzet draagt daar aan bij.

Onze visie

Onze zorgvisie gaat uit van wederzijds respect voor wensen, voorkeuren, achtergronden, normen en waarden. Door het aangaan van een (zorg)relatie met bewoners, komen we tot een optimale welzijns- en zorgsituatie. Bewoners hebben hun hele leven zelfstandig thuis geleefd. Als mensen ouder worden neemt de vraag naar zorg toe. Om verschillende redenen kunnen ze niet meer thuis wonen. De overgang is erg groot als mensen hun huis moeten verlaten. Aan onze filosofie wordt gestalte gegeven door in alle onderdelen van onze voorziening zoveel mogelijk te streven naar een huiselijke situatie zodat ze zich thuis voelen.

Wij bieden met het “huis” een veilige woonomgeving waarbij huiselijkheid, geborgenheid en veiligheid voorop staan. Dit is bereikt door een huiselijk ontwerp en het interieur warm aan te kleden. Daarnaast is het onze uitdaging de bewoners te stimuleren om de regie over het eigen leven zo lang mogelijk te bewaren. Daarbij willen wij graag van betekenis zijn. Niet de ziekte of de zorgbehoefte staat in onze zorgverlening centraal maar de mens met zijn eigen unieke levensverhaal. Wij sluiten met onze zorg en dienstverlening aan op het leven dat de bewoner gewend is om te leven. Wij passen ons aan de wensen van iedere individuele bewoner aan. Hiermee dragen wij bij aan een comfortabel leven van onze bewoners waarbij ze zo min mogelijk gehinderd worden door hun ziekte of beperking.

Governance

BESTUUR

Directeur
Gérard Thaens is gepokt en gemazeld in de realisatie en exploitatie van seniorenhuisvesting, verpleeghuizen en woonzorgvoorzieningen. Hij weet dat het de mens achter de stenen is, wat hem drijft. Waarde creëren voor bewoners, medewerkers én aandeelhouders. Hij beschouwt geen enkel detail als vanzelfsprekend en steekt zijn ziel en zaligheid alleen nog in betekenisvolle zaken. Betekenisvol voor mens en samenleving. 

MANAGEMENT

Manager wonen en zorg
Ans van Herpen werkt sinds jaar en dag als manager in de gezondheidszorg. Ooit in het werkveld gestart als verpleegkundige, waardoor Ans de vraagstukken van alle kanten kan bekijken. Ans is een ondernemer die de mens achter de mens ziet en zoekt naar onderliggende vragen. Ze zorgt voor verbinding en vind het slaan van bruggen erg belangrijk. Zij realiseert zich dat mensen niet op zoek zijn naar een huis maar naar een thuis. Een plek om volgens eigen waarden en normen een fijne, wat oudere dag te beleven waarvoor Ans geen kans onbenut laat.  

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen (RvC)
de RvC van Woonzorgvoorziening de Meierij  ziet erop toe dat de organisatie professioneel wordt bestuurd en heeft daarbij zowel het organisatiebelang als het maatschappelijk belang voor ogen. De RVC houdt toezicht op het gevoerde beleid van de directeur-bestuurder. De RvC is adviseur en fungeert als klankbord voor de bestuurder. RvC en de directeur-bestuurder versterken elkaar wederzijds in goede samenwerking. De RvC heeft een scherp oog voor het ondernemend karakter van Woonzorgvoorziening de Meierij, met aandacht voor de toekomstbestendigheid en continuïteit van de organisatie. De RvC ziet erop toe dat zorg van goede kwaliteit wordt verleend; zorg die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. Tevens toetst de RvC of de directeur-bestuurder zorgvuldige en evenwichtige afwegingen maakt tussen de belangen van alle stakeholders die intern en extern betrokkenen zijn bij de organisatie en/of die verbonden zijn met de dienstverlening van Woonzorgvoorziening de Meierij.

Peter de Visser (voorzitter)
Peter heeft veel bestuurlijke ervaring met ondernemerschap binnen de zorg en het sociaal domein. Als bestuurder van Incluzio, een grote uitvoeringsorganisatie, heeft hij mede vorm gegeven aan de vernieuwing van het sociaal domein in een groot aantal Nederlandse gemeenten. Per 1 januari 2022 is hij overgestapt naar Radar, een bureau voor sociale vraagstukken.

Yoanette den Boer (Lid)
Yoanette heeft een bewuste overstap gemaakt vanuit het bankwezen naar een maatschappelijke functie met als doel een bijdrage te leveren aan de ouderenzorg van nu en de toekomst. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring in de ouderenzorg, in de hoedanigheid van concerncontroller en IT-manager, directeur wonen en zorg en de laatste jaren is zij als CIO verantwoordelijk voor de digitalisering en data bij Amstelring Groep.

Eveline van Veghel (lid)
Eveline heeft een achtergrond in gezondheidswetenschappen en human resource management en kent het zorglandschap goed. Zij heeft ervaring in zowel de ouderenzorg, de 1e lijns gezondheidszorg en de ziekenhuiszorg. Momenteel werkt zij als directeur binnen de ouderenzorg en is daarbij verantwoordelijk voor de 60 extramurale wijkteams.