Kosten voor wonen

Bij woon- en zorgvoorziening Residentie de Meierij betaalt u maandelijks een vast bedrag voor de woon- en zorgservice kosten. Deze kosten voor wonen dekken uw dagelijks verblijf in de Residentie.
De kosten voor zorg en verpleging zijn niet inbegrepen in de woon- en zorgservice kosten, omdat deze worden betaald vanuit de wet langdurige zorg. Meer informatie over deze kosten voor zorg vindt u verderop op deze pagina. 
 
Door middel van de woon- en zorgkosten kunnen we de gehele residentie draaiende houden en zorgen we voor een prettige omgeving om waardig oud te worden. In de woon- en zorgservice kosten zijn in ieder geval inbegrepen:
 • Huurkosten voor uw eigen appartement.
 • Gebruik van de algemene en gemeenschappelijke ruimten.
 • Energiekosten bestaande uit Gas, Water en Electra.
 • Volledige verzorging van voeding, zoals warme- en broodmaaltijden, koffie, thee, frisdranken en zuivelproducten.
 • Verzorging van wasgoed, de stomerij is voor eigen kosten.
 • 24-uur per dag aanwezigheid van gekwalificeerd zorgpersoneel.
 • Hulp bij invulling van uw dag, mits u dat wenst.
 • Hulp-oproep- en brandveiligheidssysteem.
 • Hulpverlening is op ieder moment aanwezig en bereikbaar door middel van het hulp-oproepsysteem
 • Kabeltelevisie en internet.
 • Algemene organisatiekosten.

Vergoedingen voor zorg

Indien u zorg nodig heeft kunt u een indicatie aanvragen voor langdurige zorg bij het centrum indicatiestelling zorg (CIZ).  De kosten voor individuele persoonlijke verzorging en verpleging worden op basis van deze indicatie betaald vanuit de wet langdurige zorg door middel van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Hierbij is een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Op de site van het CAK kunt u meer informatie hierover vinden. Daar vindt u ook een rekenmodule om uw eigen bijdrage te bereken. Omdat u bij De Meierij de woonkosten zelf betaalt geldt het lage tarief van de eigen bijdrage: "eigen bijdrage zorg zonder verblijf".

Uiteraard kunnen wij u begeleiden bij het regelen van de financiering voor de noodzakelijke zorg. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Kosten voor zorg en wonen

Kosten voor zorg en wonen bestaan dus uit een tweetal facetten. Aan de ene kant betaald u maandelijkse een vast bedrag om de kosten voor woon- en zorgservice te dekken. Deze bekostigen alle dagelijkse voorzieningen in de residentie, de maaltijden en het zorgteam. Voor zorg betaald u een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De kosten voor zorg en wonen zijn op deze manier volledig gedekt.